Hang Wai Air-Condition Engrg Co Ltd
恒威冷氣工程有限公司
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

产品目录

 
 
 
 
水冷柜机系列
安装及保养简易,欢迎查询。
 
 
 
 
 
 
水冷及风冷座地柜机系列
安装及保养简易,欢迎查询。
 
 
 
 
 
 
分体式冷气机系列
暗藏天花设计,悭位耐用。
 
 
 
 
 
 
 
 
风机盘管(FAN COIL)系列
省电节能,优质可靠,欢迎查询。
 
 
 
 
 
 
中央冷水机组系列
本公司尚有其他品牌及机种可供选择,欢迎查询。