Hang Wai Air-Condition Engrg Co Ltd
恒威冷氣工程有限公司
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
简体 | 繁體 | Eng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公司簡介

 

恒威冷氣工程

 
 
 
恒威冷氣工程有限公司於1987年成立。服務範圍包括承接工商大廈中央空調、寫字樓、商場、工業大廈、廠房、飲食業冷氣工程、維修及保養。

優質專業冷氣服務,價錢實惠
 
經本公司設計及安裝冷氣設備,保証達到最佳效能,耐用、慳電而且製冷強。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地址︰
香港九龍九龍灣宏冠道6號鴻力工業中心A座7字樓A12室

工廠︰
九龍九龍灣常怡道33號宏力工業大廈4字樓8室

廣州分公司︰
廣花二路瑤華中街152號地下(瑤台花園B棟)

聯絡人︰李先生

電話︰
(852) 2754 2751 (免費報價)

傳真︰
(852) 2756 4686

電郵︰
hangwai_info@yahoo.com.hk

產品/ 服務︰
專業設計、安裝、維修及保養大小冷氣系統工程